Cechy nawierzchni sportowych

Uprawianie sportu powinno się odbywać w warunkach ze wszech miar bezpiecznych i sprzyjających osiąganiu jak najlepszych rezultatów. Takie wymogi nie powinny dotyczyć jedynie profesjonalnego sportu lecz również tego uprawianego amatorsko na coraz szerszą skalę. Jednym z podstawowych czynników zapewniających wymienione powyżej standardy są nawierzchnie sportowe oferowane w bardzo wielu rodzajach i odmianach.

Właściwości najlepszych posadzek sportowych

drewniane podłogi sportoweSport jest dziedziną wysoce urazową i aby zmniejszyć prawdopodobieństwo odniesienia bolesnej i groźnej kontuzji wymaga odpowiedniego sprzętu i nawierzchni do jego bezpiecznego uprawiania. Z drugiej zaś strony celem każdego sportowca niezależnie czy podchodzi do danej dyscypliny profesjonalnie czy amatorsko jest ciągle poprawianie swoich osiągnięć. Dobra nawierzchnia sportowa ma w tej mierze bardzo duże znaczenie i producenci posadzek do obiektów sportowych stale pracują nad poprawą ich parametrów. Choć obecnie do dyspozycji inwestorów producenci oddają bardzo nowoczesne syntetyczne nawierzchnie to ciągle dużym zainteresowaniem cieszą się drewniane podłogi sportowe w postaci parkietów układanych z twardego drewna. Posadzki drewniane cechują się dobrymi parametrami odbicia piłki i są raczej przeznaczone do uprawiania gier zespołowych. Bardzo często są instalowane w szkolnych salach gimnastycznych. Ich parametry bezpieczeństwa użytkowania poprawia fakt montażu na drewnianych legarach. Zwiększa to możliwość przyjęcia i rozłożenia energii podczas upadku uprawiającego sport. Również nowoczesne, profesjonalne, syntetyczne nawierzchnie umieszcza się na legarach w celu poprawy bezpieczeństwa. Nowoczesna nawierzchnia niezależnie od materiałów z jakich jest wykonana powinna spełniać szereg wymogów. Przede wszystkim dobre odbicie i toczenie piłki, przyjmowanie energii po upadku zawodnika, brak refleksów świetlnych i wysoką odporność na urazy mechaniczne.

Syntetyczne nawierzchnie sportowe posiadają budowę warstwową i dają najlepsze parametry użytkowania. W przypadku drewnianych posadzek dostęp do bardzo wytrzymałych lakierów daje gwarancję bardzo długiego użytkowania. Pozytywnym zjawiskiem jest korzystanie w coraz szerszym stopniu z nawierzchni certyfikowanych, spełniających najsurowsze wymagania narzucone przez europejskie normy.