Dokładna dokumentacja hydrogeologiczna przed pozwoleniem wodnoprawnym

 

Prace związane z ujęciami wodnymi wymagają pozwolenia, podobnie jak wszelkie inne roboty budowlane. Wiercenie przydomowej studni głębinowej lub wykonywanie głębokich wykopów pod inwestycję deweloperską, związane są z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. By inwestor mógł wnioskować o wydanie zgody na wykonywanie prac w pobliżu ujęć wodnych, musi przedstawić w urzędzie dokumentację hydrogeologiczną. 

Sposoby na dokumentowanie stanu wód gruntowych

dokumentacja hydrogeologicznaUdokumentowanie stanu wód jest obowiązkiem inwestora. Zwłaszcza podczas szukania ujęć wodnych niezbędna jest dokumentacja hydrogeologiczna. Kto ja wykonuje? Hydrogeolog posiadający doświadczenie w zakresie poszukiwania źródeł podziemnych wód może pomóc przy sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji. Planując inwestycję na działce, inwestor powinien posiadać aktualne mapy, plany i przekroje warstw podziemnych. Dzięki nim dokładnie wiadomo, na jakiej głębokości wiercić studnie, by znaleźć czyste źródło wody pitnej. Istnieje kilka sposobów na udokumentowanie stanu wód gruntowych. Jednym z nich jest metoda hydrogeologiczna. Polega ona na wykonaniu kilku precyzyjnych czynności. Pierwszym etapem jest sprawdzenie sytuacji wodnej na badanym terenie. Hydrogeolog sprawdza w tym celu plany i mapy oraz wszelką dostępną dokumentację. Kolejnym etapem są badania gruntu i odkrywki geologiczne. Grunt można badać w sposób inwazyjny lub nieinwazyjny. Metoda inwazyjna polega na wykonywaniu niewielkich, próbnych odwiertów. Inny sposób bazuje na specjalistycznym sprzęcie pomiarowym. Są to zaawansowane technologicznie skanery terenu. Dzięki nim można sprawdzić właściwości gruntu, umiejscowienie wód i ich przebieg. W dokumentacji hydrogeologicznej znajduje się część opisowa oraz rysunkowa i pomiarowa. Są to mapy, przekroje, wykresy różnego rodzaju.

Hydrogeolog zajmuje się badaniami gruntu, poszukiwaniem ujęć wodnych i różnego rodzaju sondami ziemnymi. Dzięki pomocy hydrogeologa można przygotować inwestycję polegającą na wierceniu studni głębinowej lub budowie głębokich fundamentów. Po dokumentację hydrogeologiczną należy sięgnąć w przypadku pozyskiwania pozwolenia na prace przy ujęciach wodnych. Jest to tzw. pozwolenie wodnoprawne, niezbędne przy wierceniu studni głębinowej na prywatnej posesji.