Fachowy lekarz sportowy

 

Podczas każdego eventu sportowego wymagana jest obecność ratowników i lekarzy w pobliżu terenu pokazowego, gdyż istnieje realna możliwość wystąpienia urazów i wypadków, zwłaszcza podczas gali sportów ekstremalnych. Większość ratowników obecnych na takich imprezach jest częścią organizacji sportowej organizującej daną galę, oraz posiada specjalizację lekarza sportowego.

Doświadczeni lekarze medycyny sportowej

medycyna sportowa w warszawiePodczas gdy kontuzje i urazy, doznane na pokazach mogą być doglądane i leczone przez lekarzy pierwszego kontaktu, do pełnego powrotu do uprawiania dyscyplin wymagane jest zaświadczenie, wystawione przez lekarza specjalistę. Zawodnicy po doznaniu urazu zazwyczaj kierowani są więc do lekarza organizacji sportowej, lub też specjalisty prywatnego, którego specjalizacją jest właśnie medycyna sportowa w Warszawie. Lekarze tacy, bowiem, są często o wiele bardziej przygotowani nie tylko do leczenia urazów i kontuzji, wywołanych przez wypadki w trakcie uprawiania dyscypliny, ale również posiadają o wiele większą wiedzę na temat skutków ubocznych i skuteczności kuracji. Sportowi lekarze nierzadko o wiele dokładniej diagnozowali nie tylko bezpośrednie skutki doznanych obrażeń, ale również dopasowywali przebieg kuracji w taki sposób, by nie tylko owe skutki wyeliminować, ale również zapobiec uszczerbkom na kondycji i zdrowiu samego pacjenta, i umożliwić bardzo szybki powrót do uprawiania wybranej dyscypliny. Kuracje przepisywane przez lekarzy sportowych zawierały w sobie nie tylko diety, odpowiednio dobrane dla konkretnego pacjenta, ale również i ćwiczenia fizyczne, jak również zabiegi, jeśli były one wymagane.

Lekarze sportowi, zwłaszcza specjaliści niezrzeszeni w żadnej organizacji sportowej, byli bardzo często angażowani do uczestnictwa w komisjach lekarskich, nie tylko polegających na ocenie pacjenta i jego możliwości powrotu do uprawiania sportu, ale również do kontroli warunków w jakich organizowane były eventy sportowe i oceny ich bezpieczeństwa. Niektórzy lekarze, zwłaszcza ci którzy należeli do organizacji sportowej, nadzorowali pracę ratowników medycznych podczas całego eventu sportowego i udzielali fachowej pomocy na miejscu w przypadku jakiegokolwiek urazu lub kontuzji, doznanej w trakcie trwania takowej imprezy.