Fotowoltaika – odnawialne źródło energii

Ponad 100 krajów korzysta obecnie z fotowoltaiki (wytwarzania energii elektrycznej z darmowego promieniowania słonecznego). W 2019 roku światowa moc zainstalowana fotowoltaiki wzrosła do ponad 635 gigawatów (GW), pokrywając około dwóch procent globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną. Po energetyce wodnej i wiatrowej, fotowoltaika jest trzecim odnawialnym źródłem energii pod względem globalnej mocy.

Fotowoltaika – energia elektryczna ze światła słonecznego

niezawodna fotowoltaika w piotrkowie trybunalskimMiędzynarodowa Agencja Energii przewiduje wzrost o 700 – 880 GW w latach 2019 – 2024. Fotowoltaiczne termiczne hybrydowe kolektory słoneczne (PVT) to systemy, które przetwarzają promieniowanie słoneczne na energię cieplną i elektryczną. Systemy te łączą ogniwo fotowoltaiczne, które przekształca światło słoneczne w energię elektryczną, z kolektorem słonecznym, który przechwytuje pozostałą energię i usuwa ciepło odpadowe z modułu fotowoltaicznego. Dzięki wychwytywaniu zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła, urządzenia te charakteryzują się wyższą egzergią, a tym samym są bardziej efektywne energetycznie niż same ogniwa fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne. Fotowoltaika (której przykładem jest m.in. niezawodna fotowoltaika w piotrkowie trybunalskim) może być również stosowana jako urządzenie do konwersji energii w obiektach o podwyższonej temperaturze i preferowanej emisyjności promieniowania, takich jak heterogeniczne piece spalania. Fotowoltaika jest też dobrym kierunkiem dla przedsiębiorców, którzy chcą budować duże farmy fotowoltaiczne. Na całym świecie powstało już wiele farm słonecznych o dużej mocy. Solar Star o mocy 579 megawatów jest największą elektrownią fotowoltaiczną na świecie, a kolejne to Desert Sunlight Solar Farm i Topaz Solar Farm, obie o mocy 550 megawatów, zbudowane przez amerykańską firmę First Solar z wykorzystaniem modułów CdTe, cienkowarstwowej technologii fotowoltaicznej.

Wszystkie trzy elektrownie znajdują się na kalifornijskiej pustyni. Wiele farm solarnych na świecie jest zintegrowanych z rolnictwem, a niektóre wykorzystują innowacyjne systemy śledzenia słońca, które podążając za jego dzienną ścieżką po niebie, generują więcej energii elektrycznej niż konwencjonalne systemy stacjonarne. Podczas pracy elektrowni nie ma kosztów paliwa ani emisji.