Jak działają centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła?

Nowoczesne, szczelne i energooszczędne budynki wymagają dobrej wentylacji, która dzięki usunięciu z powietrza dużej części dwutlenku węgla i zanieczyszczeń znacząco poprawi samopoczucie domowników. Zamontowanie centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła zapewnia świeże powietrze przez cały rok a specjalne właściwości zapewniają energooszczędność nawet podczas ogrzewania zimą.

Działanie central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepłaSystem sterowania pozwala na ustawianie mocy centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, która dzięki takim i innym technologicznym rozwiązaniom jest jednym z najnowocześniejszych rozwiązań grzewczych i wentylacji mechanicznych. Pobiera zużyte powietrze w pomieszczeniach, filtruje a w niektórych modelach nawet jonizuje i nawiewa go taką samą ilość. Znacznie obniżona zawartość dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń sprawia, że osoby obecne wewnątrz czują się znacznie lepiej i pozytywnie wpływa to na ich zdrowie. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła działa dwufazowo – punkty nawiewne ustawione są w pokojach dziennych czy jadalni a wywiewne w łazience bądź kuchni. Dodatkowo dzięki czujnikom dwutlenku węgla, centrala może zwiększyć moc pracy, po wyczuciu wyższego poziomu dwutlenku węgla. Dzięki odzyskowi ciepła zwiększa się energooszczędność całego systemu, co pozwala na maksymalne oszczędzanie na ogrzewaniu zimą.

Podniesienie komfortu w wentylowanych pomieszczeniach jest możliwe dzięki pracy centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. Jest to system, który w największym stopniu pozwala na przefiltrowanie powietrza w pomieszczeniu z jednoczesnym zadbaniem o energooszczędność pracy. Nowoczesne budynki o większych metrażach potrzebują nowych rozwiązań grzewczych a odzysk ciepła jest jednym z najlepszych.