Prawidłowe wskazywanie dzięki wzorcowaniu mierników

 

Na etapie wzorcowania możliwe jest wykrycie uszkodzenie przewodów oraz końcówek pomiarowych. Regularne wzorcowanie mierników pozwala na określenie ich stanu technicznego oraz na wczesne wykrycie usterek. W przypadku niewłaściwego działania urządzenia pomiarowego przedsiębiorstwo może być narażone na straty finansowe.

Po co wzorcować mierniki?

niedługie wzorcowanie miernikówLaboratorium badawczo-wzorcujące oferuje niedługie wzorcowanie mierników. Proces wzorcowania zakończony jest wystawieniem specjalnego świadectwa wzorcowania, w którym widnieją wyniki pomiarów oraz porównanie wyników z narzędziem wzorcowym. Świadectwo informuje również ile wynosi niepewność wzorcowania, której zakres jest odgórnie ustalony. Urządzenie wzorcowe pokazuje wzorcowe wartości krajowe oraz międzynarodowe jednostek pomiarowych. Osoby, które zlecają dane pomiary chcą być pewni, że są one wiarygodne, a zatem urządzenia, które ich dokonują są poddawane regularnym kontrolom. Wszelkie odchylenia od obowiązujących norm muszą być niezwłocznie korygowane. Jeśli wystąpi awaria podmiot odpowiedzialny za wykonywanie pomiarów może być pociągnięty do odpowiedzialności, a w przypadku, gdy posiada on ważne badanie wzorcowania jest on niejako chroniony. Dlatego tak ważne jest posiadanie świadectwa wzorcowania. Najczęściej zaleca się wykonywanie wzorcowania przynajmniej co roku. Jak wiadomo, poprawnie skalibrowane urządzenia działają bardzo wydajnie oraz cechują się wysoką jakością. Istnieje możliwość wypożyczenia mierników, podczas gdy mierniki firmowe zostały wysłane do laboratorium na kontrolę. Przykładem urządzeń, które podlegają wzorcowaniu są mierniki napięcia, prądu, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia czy parametrów sieci. Badaniom poddawane są również urządzenie wzorcowe wielkości elektrycznych takie jak kalibratory czy wzorce rezystancji. Należy pamiętać, że tylko posiadanie świadectwa świadczy o właściwościach metrologicznych wzorcowanego przyrządu. Pomiary, które zostały błędnie wykonane lub sprzętem wątpliwej dokładności są niebezpieczne, ponieważ mogą powodować błędną ocenę skuteczności ochronny.

Czasami ubezpieczyciel może wstrzymać wypłacanie odszkodowań, aż nie otrzyma ważnego świadectwa wzorcowania danej instalacji, która ulegała awarii. Informacja, na temat częstotliwości wzorcowania znajduje się w instrukcji lub na świadectwie. Zaleca się wykonywanie jej raz do roku.