Warunki założenia biznesu w Niemczech

Wejście Polski do Unii Europejskiej i późniejsze wprowadzenie dyrektywy o swobodnym przepływie osób i usług otworzyło szerokie możliwości przed mieszkańcami państw unijnych. Skorzystała z tego wielka liczba naszych rodaków, którzy udali się w poszukiwaniu lepszych zarobków i warunków życia.

Szybkie założenie Gewerby

jak otworzyć firmę w niemczechPo okrzepnięciu przepisów związanych ze swobodnym przepływem osób i usług w ramach Unii Europejskiej wielu Polaków zdecydowało się założyć własne firmy poza granicami kraju. Dało to możliwość prowadzenia biznesu legalnie oraz podniosło zaufanie do świadczonych usług. Państwem unijnym, na które zwróciła uwagę największa liczba naszych rodaków są Niemcy. Wynika to z bardzo silnej pozycji gospodarczej, możliwości osiągania wysokich zarobków i bliskiego sąsiedztwa. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie jak otworzyć firmę w Niemczech należ stwierdzić, że proces jest bardzo podobny do tego jaki mamy w kraju i przebiega on na zasadach uproszczonych. Pierwszym krokiem jest zapewnienie adresu pod jakim zarejestrujemy firmę oraz zadbanie by lokal i wyposażenie odpowiadały profilowi przyszłej działalności. Następnie z dowodem tożsamości udajemy się do Gewerbeamt gdzie składamy wniosek o wpis do rejestru podmiotów gospodarczych. Wizyta trwa bardzo krótko i wymaga opłaty, której wysokość zależy od regionu Niemiec. Gewerbeamt powiadamia automatycznie izbę rzemieślniczą, urząd statystyczny oraz urząd skarbowy o powstałym podmiocie. Urząd skarbowy zwróci się do nas z prośbą o wypełnienie formularza i od kwot jakie tam wpiszemy będzie zależało czy będziemy płatnikami podatku VAT czy nie. Jest to bardzo ważny krok wymagający przemyślenia. Jeżeli w ramach firmy będziemy wykonywać zawód objęty koniecznością przystąpienia do izby rzemieślniczej będziemy zmuszeni uiszczać składki.

Cały proces zakładania firmy w Niemczech z punktu formalnego nie jest skomplikowany lecz wymaga przemyślanych decyzji szczególnie w kontaktach z urzędem skarbowym. Jeżeli zatem nie mamy pewności co do podejmowanych kroków warto skorzystać z usług profesjonalnych firm doradczych posługujących się językiem polskim.